Przysposobienie obronne

Prowadzimy bezpłatne szkolenia z przysposobienia obronnego. W programie szkolenia:

– podstawy organizacji obrony cywilnej,
– sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze,
– podstawy pierwszej pomocy,
– szkolenie przeciwpożarowe,
– przygotowanie się do ewakuacji,
– zachowanie się w czasie ostrzału.

Informacje o planowanych spotkaniach pojawiają się regularnie na naszym profilu Facebook: https://www.facebook.com/PomorskaON

Zapraszamy!

 

Z kolei na rządowej stronie WWW znajdziecie Państwo poradnik:

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa „Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny” – https://www.gov.pl/web/rcb/badz-gotowy–poradnik-na-czas-kryzysu-i-wojny