Pomorska Obrona Narodowa
Pomorska Obrona Narodowa
„Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści dla przestrzegania całości swojej. Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych”
Dołącz do nas!
Dołącz do nas!

Pomorska Obrona Narodowa

Si vis pacem, para bellum

„Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści dla przestrzegania całości swojej. Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych”. Nadrzędnym celem Pomorskiej Obrony Narodowej jest działanie na rzecz obronności państwa polskiego.

Każdego dnia działamy po to aby nasze dzieci i rodziny mogły czuć się bezpieczne. Aby wolność narodu polskiego, tak krwawo opłacana, nigdy więcej nie była zagrożona. Uważamy, że tylko silne państwo i silny naród może zapewnić sobie bezpieczeństwo.

Kim jesteśmy ?

Stowarzyszenie Pomorska Obrona Narodowa (dawniej Pomorska Obrona Terytorialna) to organizacja proobronna, zrzeszająca w swoich szeregach czynnych żołnierzy, rezerwistów i cywilów, którym bliska jest idea działalności na rzecz obronności naszego kraju. Tutaj można zapoznać się ze statutem naszego stowarzyszenia:

Statut

Jesteśmy częścią stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl, które będąc inicjatywą oddolną zabiegało o utworzenie, a dzisiaj wspiera rozwój Obrony Terytorialnej w Polsce na wzór krajów takich jak Finlandia, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone.

Pamiętając naszą historię, patrząc z nadzieją w przyszłość postanowiliśmy zakasać rękawy i przyłożyć się do budowania bezpiecznego, obywatelskiego państwa polskiego. Działamy w całym kraju współpracując z innymi organizacjami pozarządowymi, szkołami, gminami i innymi podmiotami, które mają na celu dobro naszej ojczyzny.

Współpraca z Siłami Zbrojnymi RP

Ściśle współpracujemy z Ministerstwem Obrony Narodowej. W roku 2017 uzyskaliśmy certyfikację pomyślnie przechodząc pierwszy etap flagowego projektu Paszport MON. Certyfikacja ta umożliwia nam współpracę z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej na najwyższym poziomie. Również na manewrach NATO takich jak ANAKONDA czy DRAGON.

Nie tylko szkolenie taktyczne

Rzemiosło wojskowe to nie jedyne co leży nam na sercu, można nas spotkać prowadzących niekomercyjne szkolenia z pierwszej pomocy, na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, piknikach rodzinnych i strzeleckich czy też usuwających skutki klęsk takich jak nawałnica w roku 2017: https://www.facebook.com/PomorskaON/posts/1720326161330596

Szkolenie Lekkiej Piechoty Obrony Narodowej

W Pomorskiej ON kładziemy nacisk na szereg umiejętności przydatnych podczas pokoju oraz tych potrzebnych na polu walki.

Pierwsza Pomoc

Ratowanie ludzkiego życia, pomoc przedmedyczna, opanowanie i skutczne niesienie pomocy na co dzień.

Nawigacja w terenie

Umiejętność poruszania się zarówno z mapą i bez niej w każdych warunkach pogodowych, w nocy, w mieście i na peryferiach.

PPOŻ & OPBMR

Obrona przed bronią masowego rażenia, szkolenia przeciwpożarowe i działania w sytuacjach kryzysowych

Medycyna Pola Walki

Ratowanie życia na polu walki według wytycznych TCCC, Czerwona Taktyka

Taktyka Walki

Zielona i czarna taktyka na poziomie drużyny i plutonu

Strzelectwo Bojowe

Wykorzystanie karabinka oraz broni wsparcia w działaniach lekkiej piechoty

Zobacz jak się szkolimy

Dołącz do nas!

Rekrutacja na szkolenie unitarne trwa, dołącz do nas już dziś!

Nasi partnerzy