Najczęściej Zadawane Pytania

Poniżej przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane ze szkoleniem unitarnym. Jeżeli nie znajdziesz wśród nich odpowiedzi na swoje pytania napisz do nas na:

rekrutacja@pomorskaon.pl

https://www.facebook.com/PomorskaON/

1) Czym jest Stowarzyszenie Obrona Narodowa (ObronaNarodowa.pl - Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej)?

Zapraszamy na stronę www Stowarzyszenia https://obronanarodowa.pl/misja/ gdzie znajduje się odpowiedź na to pytanie.

2) Czym jest Pomorska Obrona Narodowa?

Pomorska Obrona Narodowa jest regionalnym oddziałem ogólnokrajowego stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej.

Pomorska Obrona Narodowa jest organizacją pozarządową, apolityczną i areligijną. Jest oddolną, obywatelską inicjatywą budowania i promowania powszechnej postawy proobronnej i patriotycznej w naszym społeczeństwie. Wierzymy, że dobro i bezpieczeństwo Rzeczypospolitej spoczywa w rękach jej obywateli, a więc również w naszych rękach. Robimy wszystko aby je umacniać i dbać o naszą niepodległość.

PON jest oddolną inicjatywą proobronną zrzeszająca ludzi, którym bliska jest idea obrony terytorialnej i chęć tworzenia społeczeństwa gdzie ogół obywateli czuje powołanie do wspólnej obrony przed zagrożeniami zewnętrznymi.

3) Czym jest szkolenie unitarne PON?

Szkolenie unitarne (unitarka, szkolenie podstawowe) to cykl szkoleń związanych z szeroko rozumianym survivalem, taktyką lekkiej piechoty, strzelectwem bojowym, pierwszą pomocą, obroną przeciwpożarową, obroną przed bronią masowego rażenia, nawigacją w terenie, łącznością, zagadnieniami inż-sap, walką wręcz oraz wykorzystaniem tych umiejętności w praktycznych działaniach.

4) Jakie wymagania trzeba spełnić by przystąpić do szkolenia unitarnego PON?

Trzeba być sprawnym fizycznie, pełnoletnim obywatelem RP, niekaranym za przestępstwa umyślne z KK, wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wpłacić 200 zł opłaty szkoleniowej.

5) Jaki jest cel szkolenia unitarnego?

Bezpośrednim celem szkoleń unitarnych PON jest wyszkolenie jak największej liczby osób z takich dziedzin szkolenia wojskowego jak survival, taktyka piechoty, strzelectwo bojowe, pierwsza pomoc, obrona przeciwpożarowa, obrona przed bronią masowego rażenia, nawigacja w terenie, łączność, inż-sap, walka wręcz oraz innymi zagadnieniami mogącymi się przydać w okresie zagrożenia militarnego lub kryzysu. Pośrednim celem jest przygotowanie rekrutów do egzaminu wstępnego i wcielenie do PON w celu dalszego doskonalenia umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia unitarnego i przygotowanie zespołu ludzi gotowych stanąć do obrony lokalnej społeczności w razie wystąpienia konfliktu zbrojnego lub innych zagrożeń.

6) Ile trwa szkolenie unitarne?

Szkolenie zaczyna się jesienią (wrzesień/październik) i kończy wczesnym latem (maj/czerwiec). Każdego miesiąca odbywają się 1 do 2 weekendowych szkoleń trwających od 1 do 3 dni (w zależności od tematyki).

7) Kto szkoli rekrutów w ramach szkolenia unitarnego?

Pomorska Obrona Narodowa jest inicjatywą oddolną, bazuje na wiedzy i doświadczeniu własnych członków, którą chcą się dzielić z innymi. Wielu z obecnych i byłych członków PON to żołnierze WP służący między innymi w WOT, niejednokrotnie pełniący tam funkcje szkoleniowe.

8) Jakie są terminy i tematyka szkoleń w ramach szkolenia unitarnego?

Tematyka szkoleń obejmuje szeroko rozumiany survival, taktykę, strzelectwo, pierwszą pomoc z elementami medycyny pola walki, obronę przeciwpożarową, obronę przed bronią masowego rażenia, nawigację,  łączność, zagadnienia inż-sap oraz walkę wręcz. Terminy poszczególnych szkoleń zostaną przedstawione na spotkaniu organizacyjnym. Ze względu na panująca pandemię zastrzegamy sobie prawo do zmian wynikających z czynników od nas niezależnych.

9) Jaki jest koszt szkolenia unitarnego?

Pierwszy koszt to opłata wstępna w wysokości 200 zł za całe szkolenie. Jest to kwota na pokrycie kosztów organizacyjnych. Same szkolenia prowadzimy charytatywnie, w zgodzie z naszym statutem. Nie czerpiemy z nich żadnych korzyści majątkowych. Kolejne koszty to mundur (ok 220 zł) oraz dodatkowe wyposażenie (nóź, notatnik itp.). Niektóre szkolenia będą wymagały zakupu wyposażenia specjalistycznego niezbędnego do prawidłowego ich przebiegu. Sporą część sprzętu można zastąpić wyposażeniem "cywilnym". Zestawienie potrzebnego wyposażenia i orientacyjne koszty zostaną przedstawione na spotkaniu informacyjnym.

10) Gdzie odbywają się szkolenia w ramach szkolenia unitarnego?

Zajęcia teoretyczne odbywają się na terenie Trójmiasta. Zajęcia praktyczne odbywają się na strzelnicach oraz na innych obiektach lub terenach odpowiednich do szkolenia z danego przedmiotu na obszarze województwa Pomorskiego (w promieniu ok 40 km od Gdańska) lub na dostępnym terenie poligonowym.

11) Czy na szkoleniach wykorzystywana jest broń palna?

Tak, na szkoleniach strzeleckich (które są jednymi z najważniejszych szkoleń) prowadzimy z rekrutami strzelania z broni palnej typu kbkAK.

W ramach szkolenia unitarnego przewidziano szkolenie teoretyczne z bronioznawstwa oraz szkolenie praktyczne z obsługi i posługiwania się bronią palną długą. Z tego względu wymagamy dobrego stanu zdrowia, pełnoletności oraz niekaralności.

12) Czy PON to to samo co WOT?

Nie. 

PON , czyli Pomorska Obrona Narodowa to obywatelska, oddolna inicjatywa budowania potencjału obronnego wśród społeczeństwa.

WOT, czyli Wojska Obrony Terytorialnej to nowy, piąty rodzaj Sił Zbrojnych RP.

WOT powstały między innymi dzięki inicjatywie, działaniom promującym oraz aktywności takich organizacji proobronnych jak Stowarzyszenie Obrona Narodowa Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej. Wspólną cechą PON i WOT jest aktywne szkolenie żołnierzy i obywateli w działaniach obronnych na zasadzie obrony terytorialnej. To co najbardziej różni te organizacje to brak stałego wsparcia materialnego i finansowego dla naszego stowarzyszenia.

Wielu naszych członków jest obecnie żołnierzami w 7PBWOT. Współpracujemy również z innymi jednostkami wojskowymi.

13) Co po szkoleniu unitarnym?

Po zakończonym szkoleniu unitarnym należy przystąpić do egzaminu sprawdzającego stan wyszkolenia. Po pomyślnym zdaniu egzaminu można zostać wcielonym do naszej organizacji aby dalej rozwijać swoje umiejętności na szkoleniach poligonowych organizowanych przez nas jak i jednostki współpracujące.